FOR VETERINÆRER

INTERVJUER MED EKSPERTER

Ledende forskere og veterinærer har diskutert hvordan et varmere klima og mer ekstremvær kan påvirke helsen til kjæledyrene våre. Høyere temperaturer vil for eksempel kunne føre til spredning av parasitter og sykdommer til nye områder.

INTERVJUER MED EKSPERTER

Ledende forskere og veterinærer har diskutert hvordan et varmere klima og mer ekstremvær kan påvirke helsen til kjæledyrene våre. Høyere temperaturer vil for eksempel kunne føre til spredning av parasitter og sykdommer til nye områder.

skiftende årstider setter kjæledyrene våre i fare

RESULTATER

PARASITTER – Parasitter, som f.eks. flått, og de sykdommene de kan overføre, sprer seg nordover.

SYKDOMMER – Forekomsten av borreliose og andre vektorbårne sykdommer er økende.

ATFERD – Vi kan forvente endringer i dyrenes parringsmønstre. Et varmere klima vil f.eks. forlenge ville katters parringssesong, noe som vil gi økte utfordringer med hjemløse katter.

ONE HEALTH – Forekomsten av sykdommer som kan påvirke både dyr og mennesker er stigende.

Panel av forskere og veterinærer

#

SPRE BUDSKAPET