FOR VETERINÆRER

VÅR STEMME

21 forskere innen dyrehelse vil diskutere hvordan endringer i været kan påvirke våre kjæledyrs helse. Dette vil resultere i mer kunnskap om betydningen av økte temperaturer og nye parasitter..

VÅR STEMME

21 forskere innen dyrehelse vil diskutere hvordan endringer i været kan påvirke våre kjæledyrs helse. Dette vil resultere i mer kunnskap om betydningen av økte temperaturer og nye parasitter.

skiftende årstider setter kjæledyrene våre i fare

VIKTIGSTE RESULTATER

PARASITTER
SYKDOMMER
ATFERD
ONE HEALTH

PARASITTER – Eksotiske arter av flått, lopper og mygg sprer seg stadig lenger nordover.

SYKDOMMER – Forekomsten av borreliose og andre vektorbårne sykdommer er økende.

ATFERD – Vi kan forvente endringer i dyrenes parringsmønstre. Et varmere klima vil f.eks. forlenge ville katters parringssesong, noe som vil gi økte utfordringer med hjemløse katter.

ONE HEALTH – Forekomsten av sykdommer som kan påvirke både dyr og mennesker er stigende.

FORSKERNE

#

SPRE BUDSKAPET

være deres stemme

VÆR DYRENES STEMME

Ved å delta i kampanjen kan du gjøre noe for våre kjæledyrs velvære og gi dem en stemme i den videre debatten om betydningen av endringene i været.

være deres stemme