FOR VETERINÆRER Spill video skiftende årstider setter kjæledyrene våre i fare
New call-to-action

#

 

KJÆLEDYR KAN IKKE FORSVARE SEG MOT EFFEKTEN AV ET VARMERE KLIMA OG MER USTABILT VÆR – PARASITTENE SOM BRINGER SYKDOM, OG DET EKSTREME VÆRET KAN ENDRE DERES ATFERD.

KJÆLEDYR KAN IKKE FORSVARE SEG MOT EFFEKTEN AV ET VARMERE KLIMA OG MER USTABILT VÆR
HJELPER VÅRE KJÆLEDYR VED Å GI DEM EN STEMME I DISKUSJONEN RUNDT ENDRINGENE I VÆRET

#PROTECTOURFUTURETOO HJELPER VÅRE KJÆLEDYR VED Å GI DEM EN STEMME I DISKUSJONEN RUNDT ENDRINGENE I VÆRET.

I samarbeid med en gruppe veterinærer, som alle er eksperter innen sine felt, utarbeider vi en database over alle de viktigste risikoer våre kjæledyr utsettes for. Vi samler inn lokal informasjon, slik at hver og en av oss kan beskytte våre dyr ut i fra risikoene i nærområdet.

SOM EKSPERT KAN DU HJELPE MED Å FORSTÅ DETTE PROBLEMET VED Å DELE DINE ERFARINGER FRA HVERDAGEN, SLIK AT VI FÅR EN BEDRE FORSTÅELSE FOR SESONGENDRINGENE I DITT OMRÅDE.

VÆR VÅR LOKALE EKSPERT.

BLI EN DEL AV VÅR EKSPERTGRUPPE

HVORDAN KAN DU HJELPE?

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN OG DEL DINE ERFARINGER OM EMNET MED OSS.

Hjelp oss med å få økt forståelse for hvilke risikoer våre kjæledyr er utsatt for.

Hjelp oss med å få økt forståelse for hvilke risikoer våre kjæledyr er utsatt for.
finn ut den sanne risikoen ditt kjæledyr står overfor

LAST NED DENNE VEILEDNINGEN
FOR Å FÅ MER INFORMASJON FRA ANDRE EKSPERTER

Last ned veiledningen, som kan hjelpe deg med å identifisere og rapportere de flåttene du finner på dine pasienter.

DELTA I VÅRT PROGRAM FOR FLÅTT-SPORING OG HOLD DEG ETT SKRITT FORAN

Bruk appen til å identifisere flåttene du finner.
Følg med. Nyheter kommer:

download-on-the-app-store
get-it-on-google-play