Notă de Confidențialitate

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Identitatea și datele de contact ale Operatorului
Intervet Romania S.R.L. („Intervet”), afiliatul din România al MSD Animal Health, având sediul în Şos. de Centură, Nr. 13A, Sat Chiajna, Com Chiajna, cod poștal 077040, Jud. Ilfov, România, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679; „GDPR”) și alte legi naționale privind protecția datelor aplicabile în România .
Această Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Notă de informare”) descrie modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu: website-ul Protect Our Future Too.
Ce date sunt colectate și în ce scop pe acest site web?
Utilizatorul este rugat să furnizeze numele, adresa de e-mail, codul poștal, date de geo-localizare, țara în care se află, limba vorbită și tipul de animal de companie |(„Datelor personale”) pentru a primi informații despre efectele schimbărilor sezoniere asupra animalelor de companie și alt conținut relevant pentru sănătatea și îngrijirea animalelor de companie. Alte Date personale ce pot fi colectate sunt cele ce reies din completarea pe website a formularului despre efectele schimbărilor sezoniere asupra animalelor de companie.
Numele este utilizat în plus pentru a personaliza saluturile din e-mail, adresa de e-mail este utilizată pentru a trimite e-mailul cu informații relevante, iar tipul animalului de companie este utilizat pentru a trimite informații referitoare la pisici / câini sau ambele pentru a face informațiile mai relevante pentru utilizator.
Astfel, anumite Date personale (de ex. adresa de email) sunt prelucrate în scop de marketing direct, pentru transmiterea către dumneavoastră de anumite comunicări comerciale prin mijloace electronice. Pentru realizarea acestui scop, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, pe care puteți să vi-l exprimați mai jos.
Codul poștal este, de asemenea, solicitat în browser-ul unde este utilizat pentru a identifica caracteristicile de temperatură și vreme la geolocalizarea utilizatorului la acel moment specific. Acest lucru oferă sfaturi relevante despre cum să aveți grijă de animalul de companie în aceste circumstanțe specifice.
Datele personale sunt, de asemenea, prelucrate în scopuri, inclusiv (a) respectarea procedurilor interne ale Intervet, (b) relațiile de grup cu societăți Merck, (c) protecția legală a Intervet, (d) tranzacții de restructurare și M&A, (e) operațiuni de dezvoltare sau reorganizare, inclusiv prin fuziuni cu alte companii sau achiziții de companii sau părți ale companiilor, (f) desfășurarea activităților de marketing și promovare, (g) gestionarea interacțiunilor realizate prin intermediul website-ului, (h) managementul infrastructurii IT.
Datele dumneavoastră. personale sunt solicitate pentru a fi furnizate voluntar, dar în cazul refuzului de a furniza respectivele date, Intervet nu va fi în măsură să îndeplinească anumite scopuri indicate mai sus ori să asigure anumite materiale sau funcționalități ale website-ului.
Temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră. exprimat mai jos. În cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, Intervet se va afla în imposibilitate de a realiza toate sau o parte din activitățile aferente scopurilor menționate. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, în mod gratuit și fără vreo justificare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Prelucrările în scopuri care se referă la (a) respectarea procedurilor interne ale Intervet, (b) relațiile de grup cu societăți Merck, (c) protecția legală a Intervet, (d) tranzacțiile de restructurare și M&A, (e) operațiuni de dezvoltare sau reorganizare, inclusiv prin fuziuni cu alte companii sau achiziții de companii sau părți ale companiilor, (f) desfășurarea activităților de marketing și promovare, (g) gestionarea interacțiunilor realizate prin intermediul website-ului, (h) managementul infrastructurii IT se realizează pe baza intereselor legitime ale Intervet.
Asemenea interese legitime pot fi: (i) interesul legitim de a se supune unor reglementari interne ce instituie obligația de raportare/ colaborare în cadrul Intervet și a grupului de societăți din care face parte a diverse situații; (ii) interesul legitim de a exercita drepturile legale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente, inclusiv, dacă este cazul, prin acțiuni de prezervare mijloace potențiale de probă; (iii) interesul legitim de promovare a bunurilor, serviciilor, brandului și reputației Intervet, de identificare a tendințelor de utilizare și de a dezvolta noi produse și servicii; (iv) interesul legitim în dezvoltarea și menținerea unei infrastructuri moderne, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților, precum și de a asigura mentenanța și funcționalitățile website-ului; (v) interesul legitim de a analiza și urmări operațiuni de dezvoltare sau reorganizare, achiziția altor entități, divizări, transferuri de activitate sau de active.
Cookie-uri
Vă rugăm să consultați modulul cookie de pe website pentru opțiuni și informații legale privind cookie-urile, inclusiv pentru a administra consimțământul dumneavoastră cu privire la utilizarea cookie-urilor, dacă este cazul.
Cum sunt procesate datele?
Datele sunt prelucrate în backend-ul website-ului (pentru utilizarea aplicațiilor browser-ului) și în cadrul platformei CRM pentru a trimite comunicările specifice utilizatorilor care au decis să se aboneze pentru a primi informații relevante despre efectele modificărilor sezoniere asupra animalelor de companie și a altor informații privind sănătatea și îngrijirea animalelor de companie.
Intervet nu folosește procese decizionale exclusiv automate sau profilare, în baza cărora să se emit decizii cu efecte juridice care privesc persoane vizate sau care le afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Măsuri de securitate tehnică și organizațională
Intervet a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra securitatea datelor dumneavoastră. personale și pentru a se asigura că numai persoanelor autorizate li se oferă acces la datele cu caracter personal. De asemenea, avem în aplicare politici interne pentru prelucrarea în siguranță a Datelor personale.
Păstrarea datelor
Datele personale pot fi stocate atât timp cât consimțământul dvs. nu este retras. În cazul retragerii consimțământului, precum și pentru celelalte prelucrări de Date personale care nu se bazează pe consimțământ, Datele personale pot continua să fie/ sunt prelucrate pentru (i) termenele impuse de legi specifice (cum ar fi legislația contabilă sau Legea arhivelor naționale) și (ii) pe durata în care răspunderea legală ar putea fi declanșată de către sau împotriva Intervet.
Datele sunt transferate sau dezvăluite către terți?
Nu, datele sunt utilizate doar de Intervet în scopurile stabilite mai sus.
Unde vă sunt prelucrate datele?
Procesăm Date personale pe serverele din UE / SEE. În plus, prelucrăm Datele personale în Statele Unite și, ca atare, trebuie să vă transferăm informațiile într-o locație din afara UE / SEE. Nivelul de protecție a informațiilor în țările din afara UE / SEE poate fi mai mic decât cel oferit în SEE. În acest caz, vom implementa măsuri adecvate în acord cu GDPR, pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră personale rămân protejate și sigure.
MSD respectă Scutul de confidențialitate UE-SUA, stabilit de Departamentul de Comerț al SUA, privind colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personale transferate de la Uniunea Europeană în Statele Unite. MSD a certificat Departamentul de Comerț al SUA că respectă Principiile Privacy Shield. În plus, MSD a adoptat reguli corporative obligatorii care au fost aprobate în Uniunea Europeană.
Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea Datelor personale
În legătură cu prelucrarea Datelor dumneavoastră personale, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (de ex. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), dreptul de a vă retrage consimțământul.
Cu caracter general, drepturile menționate mai sus pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau a dreptului intern, fiind condiționată exercitarea unora dintre ele de îndeplinirea anumitor condiții.
Modificare

Această Notă de informare a fost actualizată la data de [Data]. Dacă va fi necesar să o revizuim, vom încărca noua formă pe website și noua formă va lua locul formei anterioare. Prin urmare, vă recomandăm să urmăriți modificările intervenite prin accesarea periodică a website-ului.
Contactează-ne
Intervet este operatorul datelor cu caracter personal în scopurile descrise mai sus. Datele de contact ale birourilor noastre pot fi găsite pe https://www.msd-animal-health.ro.
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea Datelor personale de către Intervet, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră de protecție a datelor la adresa: intervetromania@merck.com. Link-uri către website-uri terțe
Acest website poate conține link-uri către sau referiri la alte site-uri. Nu controlăm alte website-uri și, în orice caz, această Notă de informare nu se aplică acelor website-uri. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl accesați.
Linkuri către alte informații legale
Termeni de utilizare