FÖR VETERINÄRER

EXPERTINTERVJUER

Ledande forskare och veterinärer har diskuterat hur ett varmare klimat och ett mer extremt väder kan påverka våra sällskapsdjurs hälsa. Till exempel kan stigande temperaturer medföra spridning av parasiter och sjukdomar till nya områden.

EXPERTINTERVJUER

Ledande forskare och veterinärer har diskuterat hur ett varmare klimat och ett mer extremt väder kan påverka våra sällskapsdjurs hälsa. Till exempel kan stigande temperaturer medföra spridning av parasiter och sjukdomar till nya områden.

årstider som byter riskerar våra husdjur

RESULTAT

ONE HEALTH – Förekomsten av sjukdomar som kan spridas från djur till människor ökar.

PARASITER – Främmande arter av fästingar, loppor och myggor sprider sig allt längre norrut i världen.

BETEENDE – Vi kan förvänta oss förändringar i djurens avelsmönster. Ett varmare klimat kan t. ex. förlänga parningssäsongen hos vildkatter. Något som kan resultera i fler hemlösa katter.

SJUKDOMAR – Förekomsten av borrelios och andra vektorburna sjukdomar ökar.

Expertgrupp med forskare och veterinärer

#

SPRID BUDSKAPET