INFORMATION OCH RÅD

HUR KAN ETT VARMARE OCH MER SKIFTANDE KLIMAT PÅVERKA DIN KATTS HÄLSA?

hur påverkar säsongsändring din kattens hälsa?
LADDA NER GUIDEN

Lär av experterna hur stigande temperaturer kan påverka våra djurs hälsa och beteende.

  • Ett varmare och mer skiftande klimat kan göra din katt mer utsatt för parasiter och extrema väderförhållanden såsom kraftiga skyfall och mycket varma somrar.
  • När vädret blir varmare kommer mängden fästingar, loppor och myggor öka i våra omgivningar. Stigande temperaturer och extrema väderförhållanden kan också medföra att nya parasiter och sjukdomar kommer etablera sig i Norden.
  • Parasiter kan överföra bakterier, virus och maskar som kan orsaka sjukdom hos din katt.
  • Extrema väderförhållanden, såsom mycket varma temperaturer, kan vara stressande för din katt.
  • När temperaturen stiger ökar risken för att katter drabbas av värmestress, uttorkning och andra värmerelaterade stressproblem.
  • En del av de parasiter som överför sjukdomsframkallande organismer till katter kan även bita och sprida smittor till oss människor.

SKYDDA NU

LÄR DIG MER OM DE RISKER SOM DITT DJUR KAN UTSÄTTAS FÖR

Följ Protect Our Future Too för att få råd från experter och riskanalyser som kan visa potentiella faror i ditt närområde.

hur påverkar säsongsändring din kattens hälsa?
LADDA NER GUIDEN