FÖR VETERINÄRER Se videon årstider som byter riskerar våra husdjur
REACT Expert Opinion Banner Desktop SE

#

 

SÄLLSKAPSDJUR KAN INTE SJÄLVA FÖRSVARA SIG MOT EFFEKTERNA AV ETT VARMARE OCH MER SKIFTANDE KLIMAT. EXTREMA VÄDERFÖRHÅLLANDEN KAN PÅVERKA DJURENS BETEENDE OCH NÄR ANTALET PARASITER ÖKAR, SÅ ÖKAR OCKSÅ RISKEN FÖR SJUKDOM.

SÄLLSKAPSDJUR KAN INTE SJÄLVA FÖRSVARA SIG MOT EFFEKTERNA AV ETT VARMARE OCH MER SKIFTANDE KLIMAT
HJÄLPER VÅRA DJUR GENOM ATT GE DEM EN RÖST I DISKUSSIONEN KRING ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

#PROTECTOURFUTURETOO HJÄLPER VÅRA DJUR GENOM ATT GE DEM EN RÖST I DISKUSSIONEN KRING ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT.

I samarbete med ett expertteam bestående av veterinärer kommer vi sammanställa en databas över de huvudsakliga riskerna våra sällskapsdjur utsätts för. Genom att samla in lokal information kan vi hjälpa djurägare att skydda sina djur utifrån riskerna i deras närområde.

SOM VETERINÄR KAN DU HJÄLPA OSS ATT VÄGLEDA DJURÄGARE. GENOM ATT DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER KAN DET GE OSS BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR HUR ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT PÅVERKAR SÄLLSKAPSDJUR I JUST DITT OMRÅDE.

BLI VÅR LOKALA EXPERT

BLI EN DEL AV VÅR EXPERTGRUPP

HUR KAN DU BIDRA?

DELTA I VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING OCH DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER I ÄMNET.

Hjälp oss att förstå riskerna som våra husdjur utsätts för.

Hjälp oss att förstå riskerna som våra husdjur utsätts för.
ta reda på de verkliga riskerna som ditt husdjur står inför

LADDA NER VÅR GUIDE FÖR ATT FÅ
MER INFORMATION FRÅN ANDRA EXPERTER

Ladda ner guiden som hjälper dig att identifiera och logga de fästingar som du hittar på dina patienter.

DELTA I VÅRT PROJEKT MED ATT IDENTIFIERA OCH LOGGA FÄSTINGARTER.

Använd vår app för att identifiera de fästingar du hittar.
Kommer snart. Håll ögonen öppna!

Använd vår app för att identifiera de fästingar du hittar.

DELTA I VÅRT PROJEKT MED ATT IDENTIFIERA OCH LOGGA FÄSTINGARTER.

Använd appen för att identifiera de fästingar du hittar.
Håll ögonen öppna. Nyheter på gång:

download-on-the-app-store
get-it-on-google-play