Privacyverklaring

Privacyverklaring

MSD Animal Health België verwerkt persoonsgegevens onder deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679; de “GDPR”) en andere toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming in België ( “Datatilsynet”).
Deze kennisgeving beschrijft hoe we persoonsgegevens verwerken in verband met: Protect Our Future Too website

Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel op deze website?
De gebruiker wordt verzocht de naam, het e-mailadres en het huisdiertype op te geven om informatie te ontvangen over de effecten van seizoensveranderingen op huisdieren en andere relevante inhoud voor de gezondheid en verzorging van huisdieren.
De naam wordt gebruikt om de begroetingen in de e-mail te personaliseren, het e-mailadres wordt gebruikt om de e-mail met relevante informatie te verzenden en het huisdiertype wordt gebruikt om informatie over katten / honden of beide te verzenden om de informatie relevanter te maken voor de gebruiker.
Bovendien worden postcode-gegevens gevraagd wanneer de gebruiker een dierenarts zoekt met behulp van de toepassing voor het vinden van een dierenarts. In dat geval wordt de postcode overgebracht naar een MSD zoek een dierenarts en wordt de gebruiker daarheen geleid om de lijst met dierenartsen binnen de specifieke postcode te zien.
Er wordt ook een postcode gevraagd in de browser, die wordt gebruikt om de temperatuur- en weerskenmerken te identificeren bij de geolokalisatie van de gebruiker op dat specifieke tijdstip. Dit geeft relevante tips over hoe u voor uw huisdier kunt zorgen in die specifieke omstandigheden.

Cookies: raadpleeg het cookiespaneel op de website voor cookies en juridische informatie

Hoe worden de gegevens verwerkt?
Gegevens worden verwerkt in de backend van de website (voor het gebruik van een dierenarts en browsertoepassingen zoeken) en binnen een CRM-tool om de specifieke communicatie naar de gebruikers te sturen die besloten hebben zich te abonneren om relevante informatie te ontvangen over de effecten van seizoensveranderingen op huisdieren en andere informatie over de gezondheid en verzorging van huisdieren.
MSD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te houden om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens. We hebben ook intern beleid voor veilige verwerking van persoonsgegevens.

Worden gegevens overgedragen of bekendgemaakt aan derden?
Nee, gegevens worden door MSD alleen gebruikt voor de hierboven vastgestelde doeleinden.

Waar worden uw gegevens verwerkt?
We verwerken persoonsgegevens op servers in de EU / EER. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens in de Verenigde Staten en als zodanig moeten we uw gegevens overdragen naar een locatie buiten de EU / EER. Het niveau van informatiebescherming in landen buiten de EU / EER kan lager zijn dan dat binnen de EER. Waar dit het geval is, zullen we passende maatregelen implementeren onder de AVG om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd en beveiligd blijft.
MSD voldoet aan de EU-VS. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is overgedragen van de Europese Unie naar de Verenigde Staten. MSD heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Daarnaast is MSD Binding Corporate Rules aangegaan die zijn goedgekeurd in de Europese Unie.

Neem contact op
MSD is de beheerder van de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. De contactgegevens van onze kantoren zijn te vinden op http://nl.msd-animal-health.be/contact/address.aspx
Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door MSD, neem dan gerust contact op met ons team voor gegevensbescherming via: msd_privacy_office@msd.com.

Links naar andere juridische informatie
Gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid