SKYDDA DIN HUND & KATT

Experterna är eniga om att förändringar i klimatet och ett varmare väder leder till att fästingarna är aktiva en större del av året

VÄLJ ETT ÄMNE

FÄSTINGAR I NORDEN

Vanlig fästing (Ixodes ricinus) är en parasit som förekommer i stora delar av Europa. Faktorer som temperatur och fuktighet är avgörande för om fästingarna trivs och är aktiva.

Jämfört med andra länder längre söderut i Europa är vi i Norden förskonade från parasitburna sjukdomar som t.ex. leishmanios, som överförs av sandmyggor till hundar och människor, och hjärtmask som överförs av mygg till hundar och katter. Sjukdomar som dessa sprider sig norrut i Europa i takt med stigande temperaturer.

flygutvidgning
mygga den globala uppvärmningen

VARMARE VÄDER FÖRÄNDRAR FÄSTINGARNAS LIVSVILLKOR

Ett varmare klimat och mer extremt väder kommer att få inflytande på livsvillkoren för oss och våra husdjur – men också för parasiterna. De flesta parasiter frodas nämligen i medelvarma temperaturer och fuktiga omgivningar.

I takt med att det blir varmare kommer de fästingar vi redan har att vara aktiva under en större del av året. Detta gäller den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) och andra nära besläktade fästingarter. Den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) är aktiv när temperaturerna överstiger +5 grader. I flera områden i Norden kommer vi därför tvingas att vara uppmärksamma på fästingar under en större del av året.

SYDLIGA FÄSTINGARTER KAN ETABLERA SIG I NORDEN

De fästingar vi redan har är en sak, en helt annan är de främmande fästingarter som kan komma att etablera sig i Norden i framtiden. Den geografiska utbredningen av brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) ökar i Europa, och den förekommer nu så nära oss som i norra Tyskland, Polen och Baltikum. Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) kan bära på Babesia canis, en encellig parasit som lever i de röda blodkropparna och som kan ge hundar den allvarliga sjukdomen babesios, även kallad hundmalaria.

Med ett varmare klimat riskerar vi att dessa fästingar etablerar sig även i våra nordiska länder. Under den ovanligt varma sommaren 2018 fick vi en försmak på hur det kan komma att se ut då det från flera nordiska länder rapporterades om fynd av flyttfågelsfästingen (Hyalomma marginatum) som kan ge människor en allvarlig form av blödarfeber. Fästingen flyttar runt tillsammans med flyttfåglar, och om klimatet är gynnsamt där parasiten trillar av värddjuret kan den överleva tillräckligt länge för att fullborda hela sin livscykel här.

Global uppvärmningsrisk
fästingar på fåglar

SPRIDNING AV SJUKDOMAR VIA MYGG

Etablering av främmande fästingarter är inte den enda risken förknippad med ett varmare klimat. Myggor kan också överföra sjukdomar, något som är vanligt förekommande i Sydeuropa där mygg överför hjärtmask av typen Dirofilaria immitis till hundar och katter. I Norden har vi massor av mygg, men vår sommarsäsong är för kort för att maskarna ska hinna utvecklas till sin smittsamma form inuti myggan. Därför hinner myggorna dö innan de kan föra masksmittan vidare. Hjärtmasken är dock nära besläktad med en annan myggburen mask som lever under huden och ibland även i ögonen på hundar, och som människor också kan smittas av om de blir stuckna av en smittad mygga. Denna mask, Dirofilaria repens, förekommer nu närmare Norden, samtidigt som vi befinner oss nära temperaturtröskeln för överföring. Om importerade hundar bär på smittan samtidigt som medeltemperaturen stiger bara en smula finns det mängder av mygg här som kan överföra sjukdomen.

KONTROLLERA DITT HUSDJUR EFTER UTLANDSRESA

Resande hundar och importerade djur kan också bära med sig fästingar hem. Därför är det viktigt att se till att skaffa lämplig behandling mot fästingar om du tar med din hund på semestern eller har planer på att importera en hund.

LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
Kryssa för husdjur
LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR

BEHANDLING OCH PREVENTION

Det finns många olika behandlingar mot fästingar för hund och katt, både äldre produkter och nyare. Vissa kan köpas receptfritt, medan andra kräver recept. De olika preparaten fungerar på olika sätt och skyddar olika länge, från lite under en månad och upp till flera månader.

skydda katter och hundar

PRODUKTER FÖR BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV FÄSTINGAR*

*Det finns också icke-medicinska hjälpmedel. Dessa är inte kliniskt testade för säkerhet och effektivitet.

Sweden-Tablet-Icon

TUGGTABLETTER

Äts av djuret och verkar därför alltid inifrån. Har effekt under en till flera månader beroende på preparat.

Sweden-Pipette-Icon

SPOT ON-BEHANDLINGAR

Läggs på huden, oftast i nacken. Tas upp genom huden och verkar inifrån, eller fördelar sig över hudytan och verkar utanpå. Har effekt under en till flera månader beroende på preparat.

Sweden-Collar-Icon

HALSBAND

Frigör kontinuerligt aktiv substans som sprider sig över hela huden och pälsen och verkar utanpå under flera månader.

Sweden-Spray-Icon

SPRAY

Sprayas och gnids in på hela djurets hud och päls. Har effekt mot loppor i upp till en månad.

SÖK VÄGLEDNING HOS DIN VETERINÄR

Fästingar kan behandlas på olika sätt och det är en bra idé att fråga din veterinär om råd. Det finns både receptbelagda medel och receptfria alternativ, och din veterinär kan berätta mer om båda.

Det finns vissa praktiska aspekter att ha i åtanke när du väljer behandling. Till exempel blir vissa behandlingar mot fästingar mindre aktiva om husdjuret badar. Om man själv eller ens barn har tät, fysisk kontakt med husdjuret är det också en bra idé att välja ett medel som man inte kommer i direkt beröring med. Ett par behandlingsformer för hundar är direkt livsfarliga för katter, därför är det viktigt att bara använda behandlingsmetoder som är godkända för det djur man vill behandla.

HITTA EN VETERINÄR NU
ditt husdjur och du
HITTA EN VETERINÄR NU

KOLLA OCH SKYDDA DIG SJÄLV

Den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) är aktiv så snart temperaturen överstiger +5 grader. Om ni vistas utomhus är det därför en god idé att kontrollera din hund eller katt för fästingar – och det oavsett om ni rör er i grönområden inne i staden, i skogen eller på landet. Kolla också dig själv för fästingar när du kommer hem efter en promenad, eller åtminstone en gång om dagen. Kom ihåg att det kan finnas fästingar i din egen trädgård. Fästingar kan föra över smitta t.ex. Borrelia ganska snabbt, så plocka bort dem så fort som möjligt.

Fästingar tenderar att sätta sig på platser där djuret har mindre päls och har svårt att komma åt att slicka eller klia bort dem. Var därför extra noggrann med att kontrollera området runt djurets huvud. På människor sätter sig fästingarna ofta i områden med tunn hud som t.ex. i knävecken, ljumskarna, armhålorna och på halsen/bakom öronen. Om du vill göra det svårare för fästingarna att krypa över på dig, så se till att håll dig på gångstigarna, låt bli att gå i högt gräs och använd långbyxor – gärna med byxbenen nedstoppade i strumporna när du går ut.

undvik risk för fästingar

OM DU SJÄLV ELLER DITT HUSDJUR HAR FÅTT EN FÄSTING

Sweden-Tweezers-Icon

TA BORT DEN MED FÄSTINGBORTTAGARE

Det finns flera olika modeller, t.ex. pincetter eller fästingkort med en skåra i som förs in under fästingen och gör det lättare att få tag om den.

Sweden-Tick-Icon

SMÖRJ INGENTING PÅ FÄSTINGEN

Bara ta tag i den så nära huden som möjligt med fästingborttagaren och dra rakt ut så att hela fästingen kommer med.

Sweden-Veterinarian-Icon

PRATA MED DIN VETERINÄR

Prata med din veterinär om behandling av din hund eller katt mot fästingar.

Du kan också lära dig mer om behandling och prevention av fästingar här.

LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR

FÄSTINGAR OCH SJUKDOMAR

Fästingar kan överföra sjukdomar till både människor och djur. De fästingar vi har i Norden kan överföra fästingburna infektioner till husdjur, t.ex. anaplasmos och borrelios. Det är dock ovanligt att djur uppvisar symptom på dessa sjukdomar. Diagnosen ställs av en veterinär som undersöker ditt husdjur och tar prover.

På andra platser i Europa finns fästingarter som kan överföra allvarliga sjukdomar till husdjur. Den geografiska utbredningen av brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) ökar i Europa och den förekommer nu så nära oss som i norra Tyskland, Polen och Baltikum. Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) kan bära på Babesia canis, en encellig parasit som lever i de röda blodkropparna och som kan ge hundar den allvarliga sjukdomen babesios, även kallad hundmalaria.

LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
på djupet med fästingar
LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
FÄSTINGAR I NORDEN

FÄSTINGAR I NORDEN

Vanlig fästing (Ixodes ricinus) är en parasit som förekommer i stora delar av Europa. Faktorer som temperatur och fuktighet är avgörande för om fästingarna trivs och är aktiva.

Jämfört med andra länder längre söderut i Europa är vi i Norden förskonade från parasitburna sjukdomar som t.ex. leishmanios, som överförs av sandmyggor till hundar och människor, och hjärtmask som överförs av mygg till hundar och katter. Sjukdomar som dessa sprider sig norrut i Europa i takt med stigande temperaturer.

flygutvidgning
mygga den globala uppvärmningen

VARMARE VÄDER FÖRÄNDRAR FÄSTINGARNAS LIVSVILLKOR

Ett varmare klimat och mer extremt väder kommer att få inflytande på livsvillkoren för oss och våra husdjur – men också för parasiterna. De flesta parasiter frodas nämligen i medelvarma temperaturer och fuktiga omgivningar.

I takt med att det blir varmare kommer de fästingar vi redan har att vara aktiva under en större del av året. Detta gäller den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) och andra nära besläktade fästingarter. Den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) är aktiv när temperaturerna överstiger +5 grader. I flera områden i Norden kommer vi därför tvingas att vara uppmärksamma på fästingar under en större del av året.

SYDLIGA FÄSTINGARTER KAN ETABLERA SIG I NORDEN

De fästingar vi redan har är en sak, en helt annan är de främmande fästingarter som kan komma att etablera sig i Norden i framtiden. Den geografiska utbredningen av brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) ökar i Europa, och den förekommer nu så nära oss som i norra Tyskland, Polen och Baltikum. Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) kan bära på Babesia canis, en encellig parasit som lever i de röda blodkropparna och som kan ge hundar den allvarliga sjukdomen babesios, även kallad hundmalaria.

Med ett varmare klimat riskerar vi att dessa fästingar etablerar sig även i våra nordiska länder. Under den ovanligt varma sommaren 2018 fick vi en försmak på hur det kan komma att se ut då det från flera nordiska länder rapporterades om fynd av flyttfågelsfästingen (Hyalomma marginatum) som kan ge människor en allvarlig form av blödarfeber. Fästingen flyttar runt tillsammans med flyttfåglar, och om klimatet är gynnsamt där parasiten trillar av värddjuret kan den överleva tillräckligt länge för att fullborda hela sin livscykel här.

Global uppvärmningsrisk
fästingar på fåglar

SPRIDNING AV SJUKDOMAR VIA MYGG

Etablering av främmande fästingarter är inte den enda risken förknippad med ett varmare klimat. Myggor kan också överföra sjukdomar, något som är vanligt förekommande i Sydeuropa där mygg överför hjärtmask av typen Dirofilaria immitis till hundar och katter. I Norden har vi massor av mygg, men vår sommarsäsong är för kort för att maskarna ska hinna utvecklas till sin smittsamma form inuti myggan. Därför hinner myggorna dö innan de kan föra masksmittan vidare. Hjärtmasken är dock nära besläktad med en annan myggburen mask som lever under huden och ibland även i ögonen på hundar, och som människor också kan smittas av om de blir stuckna av en smittad mygga. Denna mask, Dirofilaria repens, förekommer nu närmare Norden, samtidigt som vi befinner oss nära temperaturtröskeln för överföring. Om importerade hundar bär på smittan samtidigt som medeltemperaturen stiger bara en smula finns det mängder av mygg här som kan överföra sjukdomen.

KONTROLLERA DITT HUSDJUR EFTER UTLANDSRESA

Resande hundar och importerade djur kan också bära med sig fästingar hem. Därför är det viktigt att se till att skaffa lämplig behandling mot fästingar om du tar med din hund på semestern eller har planer på att importera en hund.

LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
Kryssa för husdjur
LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
BEHANDLING OCH PREVENTION

BEHANDLING OCH PREVENTION

Det finns många olika behandlingar mot fästingar för hund och katt, både äldre produkter och nyare. Vissa kan köpas receptfritt, medan andra kräver recept. De olika preparaten fungerar på olika sätt och skyddar olika länge, från lite under en månad och upp till flera månader.

skydda katter och hundar

PRODUKTER FÖR BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV FÄSTINGAR*

*Det finns också icke-medicinska hjälpmedel. Dessa är inte kliniskt testade för säkerhet och effektivitet.

Sweden-Tablet-Icon

TUGGTABLETTER

Äts av djuret och verkar därför alltid inifrån. Har effekt under en till flera månader beroende på preparat.

Sweden-Pipette-Icon

SPOT ON-BEHANDLINGAR

Läggs på huden, oftast i nacken. Tas upp genom huden och verkar inifrån, eller fördelar sig över hudytan och verkar utanpå. Har effekt under en till flera månader beroende på preparat.

Sweden-Collar-Icon

HALSBAND

Frigör kontinuerligt aktiv substans som sprider sig över hela huden och pälsen och verkar utanpå under flera månader.

Sweden-Spray-Icon

SPRAY

Sprayas och gnids in på hela djurets hud och päls. Har effekt mot loppor i upp till en månad.

SÖK VÄGLEDNING HOS DIN VETERINÄR

Fästingar kan behandlas på olika sätt och det är en bra idé att fråga din veterinär om råd. Det finns både receptbelagda medel och receptfria alternativ, och din veterinär kan berätta mer om båda.

Det finns vissa praktiska aspekter att ha i åtanke när du väljer behandling. Till exempel blir vissa behandlingar mot fästingar mindre aktiva om husdjuret badar. Om man själv eller ens barn har tät, fysisk kontakt med husdjuret är det också en bra idé att välja ett medel som man inte kommer i direkt beröring med. Ett par behandlingsformer för hundar är direkt livsfarliga för katter, därför är det viktigt att bara använda behandlingsmetoder som är godkända för det djur man vill behandla.

HITTA EN VETERINÄR NU
ditt husdjur och du
HITTA EN VETERINÄR NU
KOLLA OCH SKYDDA DIG SJÄLV

KOLLA OCH SKYDDA DIG SJÄLV

Den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) är aktiv så snart temperaturen överstiger +5 grader. Om ni vistas utomhus är det därför en god idé att kontrollera din hund eller katt för fästingar – och det oavsett om ni rör er i grönområden inne i staden, i skogen eller på landet. Kolla också dig själv för fästingar när du kommer hem efter en promenad, eller åtminstone en gång om dagen. Kom ihåg att det kan finnas fästingar i din egen trädgård. Fästingar kan föra över smitta t.ex. Borrelia ganska snabbt, så plocka bort dem så fort som möjligt.

Fästingar tenderar att sätta sig på platser där djuret har mindre päls och har svårt att komma åt att slicka eller klia bort dem. Var därför extra noggrann med att kontrollera området runt djurets huvud. På människor sätter sig fästingarna ofta i områden med tunn hud som t.ex. i knävecken, ljumskarna, armhålorna och på halsen/bakom öronen. Om du vill göra det svårare för fästingarna att krypa över på dig, så se till att håll dig på gångstigarna, låt bli att gå i högt gräs och använd långbyxor – gärna med byxbenen nedstoppade i strumporna när du går ut.

undvik risk för fästingar

OM DU SJÄLV ELLER DITT HUSDJUR HAR FÅTT EN FÄSTING

Sweden-Tweezers-Icon

TA BORT DEN MED FÄSTINGBORTTAGARE

Det finns flera olika modeller, t.ex. pincetter eller fästingkort med en skåra i som förs in under fästingen och gör det lättare att få tag om den.

Sweden-Tick-Icon

SMÖRJ INGENTING PÅ FÄSTINGEN

Bara ta tag i den så nära huden som möjligt med fästingborttagaren och dra rakt ut så att hela fästingen kommer med.

Sweden-Veterinarian-Icon

PRATA MED DIN VETERINÄR

Prata med din veterinär om behandling av din hund eller katt mot fästingar.

Du kan också lära dig mer om behandling och prevention av fästingar här.

LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR

FÄSTINGAR OCH SJUKDOMAR

Fästingar kan överföra sjukdomar till både människor och djur. De fästingar vi har i Norden kan överföra fästingburna infektioner till husdjur, t.ex. anaplasmos och borrelios. Det är dock ovanligt att djur uppvisar symptom på dessa sjukdomar. Diagnosen ställs av en veterinär som undersöker ditt husdjur och tar prover.

På andra platser i Europa finns fästingarter som kan överföra allvarliga sjukdomar till husdjur. Den geografiska utbredningen av brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) ökar i Europa och den förekommer nu så nära oss som i norra Tyskland, Polen och Baltikum. Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) kan bära på Babesia canis, en encellig parasit som lever i de röda blodkropparna och som kan ge hundar den allvarliga sjukdomen babesios, även kallad hundmalaria.

LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
på djupet med fästingar
LÄS MER OM BEHANDLING MOT FÄSTINGAR
SÖK VÄGLEDNING HOS DIN VETERINÄR