Správanie

VPLYV ZMIEN CHARAKTERU ROČNÝCH OBDOBÍ NA SPRÁVANIE ZVIERAT

Keď sa povie klimatická zmena, ako prvé nám prirodzene napadne otepľovanie. Na výstrahu pred dôsledkami otepľovania a meniaceho sa charakteru ročných období sú nám často predkladané fotografie medveďov bielych, uväznených na neveľkých ľadových kryhách osamotene plávajúcich v mori.

Zdá sa, že argumenty ochrancov prírody znejú presvedčivejšie, keď ich sprevádzajú takéto výrečné výjavy.

Následky klimatických zmien však nie sú vždy také nápadné a jednoducho preukázateľné. Príkladom môže byť vplyv klimatických zmien na správanie našich domácich miláčikov, ktorý nie je hneď očividný, a preto sa často podceňuje. Ak však niečo nie je zrejmé na prvý pohľad, neznamená to, že to neexistuje.

Veď si len predstavme, aký vplyv má počasie na nás, na to, koľko máme energie alebo akú máme náladu. Slnečné jarné dni v nás obyčajne vyvolávajú pocity vitality a radosti, zatiaľ čo keď prší, cítime sa skleslo a do ničoho sa nám nechce. Dalo by sa povedať, že to isté platí pre domácich miláčikov. Ich náladu a správanie ovplyvňujú výkyvy teplôt, dážď, sneh, slnko a dokonca aj zmeny atmosferického tlaku.

Vplyv klimatických zmien na správanie spoločenských zvierat

Klimatické zmeny sú výzvou pre nás aj pre naše zvieratá. Je to ako s každou zmenou – na všetko nové si nejaký čas zvykáme a hľadáme spôsoby, ako sa s tým vyrovnať.

Je teda úplne normálne, že zvieratá sa v tejto fáze prispôsobovania správajú nezvyčajne. Čeliť akejkoľvek výzve totiž znamená fyzicky a mentálne sa adaptovať na nové podmienky. A ak sa určitým spôsobom aktivuje telo a myseľ, nevyhnutne to ovplyvní aj správanie.

Klimatické zmeny a fóbie z hlasných zvukov

Vplyvom meniaceho sa charakteru ročných období sa aj v oblastiach, kde kedysi sotva spŕchlo, vyskytujú búrky sprevádzané hromami a bleskami. V oblastiach, kde sú búrky a hromobitie bežné, sa zvyšuje intenzita týchto javov a predlžuje sa ich trvanie.

Zvieratá sú väčšinou prirodzene citlivé na zvuky a hromobitie počas búrok ich pochopiteľne desí. Celý problém ešte zhoršuje fakt, že ľudia strach z hlasných zvukov nepovažujú za významný stresový faktor. Preto môžu majitelia domácich miláčikov dlhodobo podceňovať extrémne klimatické javy, ako sú búrky s hromobitím. Strach zvierat z hlasných zvukov neberú vážne a nechajú problém zájsť až do bodu, keď sa u zvieraťa rozvinie generalizovaná fóbia zo zvukov. Zviera trpiace takouto fóbiou vykazuje príznaky strachu a úzkosti aj v reakcii na menej výrazné zvukové podnety, ktorých zdrojom môže byť napríklad vietor, vzdialený rozhovor ľudí na ulici, susedovo rádio alebo fén na vlasy.

Čím intenzívnejšie zviera reaguje na zvuk vyvolávajúci fóbiu, tým dlhšie trvá, kým sa jej zbaví. To, samozrejme, negatívne ovplyvňuje jeho celkový zdravotný stav, pohodu a správanie.

Kedysi boli fóbie vyvolané hromobitím pozorované iba u dospelých psov. Dnes sú tieto fóbie čoraz častejšie aj u mladých psov, a čo je ešte zvláštnejšie, aj u mačiek všetkých vekových kategórií.

Klimatické zmeny a tepelný stres

Asi najčastejšie uvádzaným problémom spájaným so zmenou charakteru ročných období či klimatickou zmenou je globálne otepľovanie.

Psy sú schopné prirodzene regulovať svoju vnútornú teplotu pomocou zrýchleného dýchania s vyplazeným jazykom. Ochladzovaním ciev na svojom jazyku tak uvoľňujú nadbytočné teplo. Tento jednoduchý mechanizmus funguje len do určitej teploty. Ak je teplota už príliž vysoká, tento mechanizmus zlyháva
a psovi hrozí úpal a úžeh. Najviac sú ohrozené brachycefalické plemená (s krátkou lebkou) psov a mačiek, pre ktoré je obtiažne dýchať aj za normálnych podmienok. Úpal a úžeh sú pre zvieratá vážnym ohrozením zdravia a vždy treba vyhľadať pomoc veterinárneho lekára.

Riziko, že psy postihne vyčerpanie z horúčavy, sa vzhľadom na prebiehajúce globálne otepľovanie zvyšuje. Výskumy navyše ukazujú, že najčastejšia príčina úmrtia súvisiaca s prehriatím organizmu je v skutočnosti extrémna fyzická námaha. Čo to znamená? V podstate ide o to, že desaťminútová prechádzka v rozpálený deň vášmu psovi vyčerpanie z horúčavy neprivodí, no dvadsaťminútová prechádzka v „bežnej“ horúčave by mohla. Hlavným dôvodom je hustá srsť, v ktorej môže byť psovi veľmi teplo aj v relatívne znesiteľnom počasí. Navyše psy sa v porovnaní s ľuďmi nedokážu účinne ochladzovať potením. V posledných rokoch hlásia veterinárni lekári dramatické zvýšenie počtu prípadov úpalu u domácich miláčikov.

Ďalším problémom sú betónové chodníky, ktoré po vystavení priamemu slnečnému žiareniu absorbujú veľké množstvo tepla, a to potom pomaly uvoľňujú. Pes si pri chôdzi po takto rozpálenom povrchu môže popáliť labky. Popáleniny sú bolestivé a veľmi dlho sa hoja.

Vo všeobecnosti platí, že domáci miláčikovia pobyt vonku milujú. Ak však pobyt na vzduchu znamená riziko úpalu a popálenín, ľudia ho z rozumných dôvodov obmedzujú. Už toto je dôvod, ktorý môže viesť k zmenám zvieracieho správania. Preto je vhodné poradiť sa s veterinárnym lekárom o alternatívnych aktivitách nahrádzajúcich činnosti, na ktoré boli zvieratá zvyknuté. V tejto súvislosti iste netreba pripomínať, že ak sa zviera zotavuje z úpalu alebo popálenín, správa sa inak ako zvyčajne.

Zmeny charakteru ročných období ovplyvňujú reprodukčné správanie zvierat

Reprodukčný cyklus mačiek priamo súvisí so striedaním ročných období. Kým kocúry sa môžu páriť celoročne, u samíc je začiatok ruje spojený s predlžovaním dní a jarným otepľovaním. Vyššie teploty prostredia znamenajú viac reprodukčných cyklov ročne, čo môže u mačiek viesť k populačnej explózii.

Viac príležitostí množiť sa majú aj túlavé mačky. Miernejšiu zimu prežije viac novonarodených mačiat, z ktorých vyrastú dospelé mačky, a tie sa ďalej rozmnožujú. Otepľovanie tak vytvára začarovaný kruh, ktorého dôsledkom je premnoženie túlavých mačiek.

Nekontrolovaný nárast populácie túlavých mačiek je vážnou hrozbou pre mačky, ktoré chováme ako domácich miláčikov. Ak vaša mačka chodí von, môže sa dostať do kontaktu s túlavými mačkami, ktoré prenášajú potenciálne smrteľné infekčné choroby.

Domáci miláčikovia trávia pre klimatickú zmenu viac času
vo vnútorných priestoroch

Pre extrémne výkyvy počasia a teplôt dnes domáci miláčikovia trávia viac času v domoch a bytoch. Prechádzky a pobyt vonku pritom prospievajú nášmu i zvieraciemu fyzickému a mentálnemu zdraviu.

Dokonca aj úplne obyčajná prechádzka je pre zviera zdrojom dostatočného objemu fyzickej aktivity. Pohyb je zásadný pre udržanie zdravej telesnej hmotnosti. Viac času doma a menej pohybu znamená vyššie riziko vzniku obezity. Obezita sama osebe nie je choroba, je však rizikovým faktorom mnohých život ohrozujúcich stavov. Obézne zvieratá majú navyše často aj hormonálne ťažkosti. Tie zvyčajne súvisia so zvýšenou hladinou stresového hormónu kortizol. Vysoká koncentrácia kortizolu sa spája s úzkosťou a behaviorálnymi problémami.

Väčšine domácich miláčikov spôsobuje stres už len to, že ich držíme v uzavretých priestoroch. Zvieratá majú prirodzený sklon preskúmavať okolie. Vonku na to majú, samozrejme, viac príležitostí, čo im zamestnáva myseľ a stimuluje ich. Nedostatok mentálnej stimulácie často vyvoláva ťažkosti so správaním – psy rozhryzú všetko, čo nájdu, pretože sa nudia, alebo zažívajú tzv. úzkosť z odlúčenia.

Zmeny charakteru ročných období majú vplyv na nervový prenos

V dôsledku klimatických zmien sa po všetkých stránkach zhoršuje počasie – zimy sú miernejšie, letá horúcejšie. Extrémne poveternostné javy sú dnes navyše častejšie, intenzívnejšie a dlhšie.

Štúdia uskutočnená v roku 2015 preukázala, že poveternostné javy, ako sú výkyvy počasia, ovplyvňujú funkciu nervového systému a celý nervový prenos.

Čo je nervový prenos? Nervový prenos alebo neurotransmisia je proces vzájomnej komunikácie medzi nervovými bunkami. Túto komunikáciu sprostredkúvajú malé molekuly, ktorým hovoríme neurotransmitery. V okamihu prenosu týchto molekúl z jednej nervovej bunky do druhej v skutočnosti dochádza k odovzdaniu informácie. Funkčný nervový prenos je základom všetkých telesných procesov.

Zmeny v nervových prenosoch vedú k zmenám správania a zmenám mnohých vzorcov a návykov, ako sú spánok, príjem potravy a dokonca aj motivácia.

Zmeny charakteru ročných období majú vplyv na ľudské správanie

Všetko, čo ovplyvňuje naše správanie, nepriamo ovplyvňuje aj správanie našich zvierat. Predstavte si horúci letný deň, keď teplota stále stúpa. Je logické, že sa nám do takej horúčavy príliš nechce. Ak nepôjdeme von my, nepôjde von ani náš domáci miláčik. Pobyt na vzduchu ponúka možnosť pohybu a mentálnej stimulácie. Ak sú zvieratá uzavreté vo vnútorných priestoroch, môžu sa z nedostatku mentálnych impulzov začať nudiť. Problémy so správaním, napr. strach z odlúčenia, môžu byť aj dôsledkom toho, že so svojimi zvieratami trávime málo kvalitného času.

Klimatické zmeny, prírodné katastrofy a migrácia ľudí

Povodne, hurikány, požiare a iné prírodné katastrofy sú dôsledkom klimatických zmien. Počas takých katastrof bývajú ľudia evakuovaní, no na mieste pohromy zostáva množstvo opustených zvierat. Evakuačné plány totiž len zriedkavo počítajú s domácimi miláčikmi a záchranné tábory prijímajú zvieratá iba vzácne. Ak opustení miláčikovia prežijú, zvyčajne končia vo zvieracích útulkoch. Prostredie útulkov vyvoláva u zvierat zmeny správania. Väčšina zmien súvisí s tým, že sa zviera stratilo a je opustené. Ak jeho problémy so správaním nikto vhodným spôsobom nerieši, dlhodobo pretrvávajú.

Dokonca aj v prípade, že evakuačné plány s domácimi miláčikmi počítajú a zvieratá putujú do záchranných táborov spolu so svojimi majiteľmi, nové prostredie je pre ne také stresujúce, že u nich vyvoláva behaviorálne problémy a zmeny.

Prečo je pre našich domácich miláčikov ťažké prispôsobiť sa novým podmienkam?

Vo všeobecnosti platí, že sa zvieratá môžu prispôsobiť klimatickým zmenám tromi spôsobmi:

  • adaptáciou v čase,
  • adaptáciou v priestore,
  • adaptáciou vlastného správania

Aby sa zvieratá dokázali adaptovať v čase, musí sa zmeniť ich fenológia a načasovanie niektorých zásadných udalostí, napr. rozmnožovania. Adaptácia v priestore znamená, že zvieratá sa presunú do oblastí s priaznivejšími klimatickými a poveternostnými podmienkami. Posledný spôsob adaptácie je podmienený zmenou správania v reakcii na meniace sa faktory prostredia.

Keď sme si vysvetlili rôzne spôsoby adaptácie zvierat, nasleduje logická otázka, prečo sa naši domáci miláčikovia zmenám charakteru ročných období skrátka neprispôsobia. Odpoveď na túto otázku je zložitá
a zahŕňa niekoľko dôvodov:

  • Naši miláčikovia sú od nás závislí. Pre divé zvieratá môže byť adaptácia jednoduchšia, lebo sú nezávislé a zodpovedajú za to, čo a ako robia. Naši domáci miláčikovia od nás závisia v podstate vo všetkom – kŕmime ich, zabezpečujeme im prístrešie a rozhodujeme o ich spôsobe života. Nemôžeme preto očakávať, že sa prispôsobia bez našej pomoci.
  • Klimatické zmeny už prebiehajú. V každej učebnici biológie sa dočítate, že zvieratá sú mimoriadne prispôsobivé. To znamená, že aj naši miláčikovia sú mimoriadne prispôsobiví. Adaptácia je však dlhodobý proces – tak ako evolúcia. Nemôžeme očakávať, že adaptácia prebehne zo dňa na deň. Zmeny charakteru ročných období sú pre naše zvieratá novou výzvou. Podmienky sa menia tak rýchlo, že na ne prirodzené adaptačné mechanizmy jednoducho nestačia.
  • Staršie zvieratá sa prispôsobujú ešte ťažšie. Podobne ako starší ľudia majú aj staršie zvieratá väčšie problémy s adaptáciou na nové podmienky než mladší jedinci. Staré zvieratá navyše často trpia demenciou a kognitívnou dysfunkciou. Tieto sprievodné javy staroby znižujú schopnosť adaptovať sa.

Ako môžeme svojich miláčikov chrániť pred dôsledkami klimatických zmien?

Základom účinného plánu ochrany je vzdelávanie. To zahŕňa zabezpečenie voľného prístupu k presným a užitočným informáciám. Treba zvýšiť informovanosť o nových hrozbách spojených so zmenami charakteru ročných období. A práve na zvyšovanie informovanosti sa musia aktívne zamerať veterinárni lekári a ďalší profesionáli v oblasti starostlivosti o domácich miláčikov (veterinárne sestry, odborníci na správanie a výživu zvierat, špecialisti na starostlivosť o srsť, cvičitelia atď.). Ich povinnosťou je vzdelávať majiteľov zvierat a poskytovať im užitočné informácie.

Dobre informovaní majitelia zvierat môžu svojich miláčikov lepšie chrániť jednoducho tak, že mierne pozmenia ich denný režim. Tieto zmeny však treba zavádzať postupne, lebo zvieratá veľmi lipnú na svojich návykoch. Poradíme vám, čo môžete robiť inak:

  • V horúcich dňoch choďte so svojím miláčikom na prechádzky skoro ráno a neskoro večer. Naopak,
    v chladnom počasí vyrážajte von okolo poludnia. Investujte do hračiek, s ktorými sa váš miláčik zahrá vnútri – získa tak potrebné fyzické a mentálne podnety. Môžete s ním tiež hrať rôzne hry zamerané na mentálnu stimuláciu. Nielenže tým rozvíjate jeho schopnosti, ale zároveň spolu kvalitne, intenzívne trávite čas, čo pozitívne ovplyvní jeho správanie.
  • Nedávajte svojmu miláčikovi krmivo v najteplejších častiach dňa. V horúčave sa znižuje chuť do jedla. Na druhej strane, ak váš miláčik trávi veľa času vonku v chladnom počasí, dávajte mu kalorickejšie krmivo na doplnenie energie, ktorú vynaložil na udržanie telesnej teploty. Ak si nie ste istí, či svojmu zvieraťu dávate správne krmivo v správnom množstve, poraďte sa so svojím veterinárnym lekárom.

Je všeobecne rozšíreným mýtom, že domácich miláčikov, ktorí žijú len vonku, treba počas extrémnych výkyvov počasia presunúť do bezpečia domu či bytu. Nie je to pravda. Zvieratá navyknuté tráviť čas výhradne vonku nepovažujú dom alebo byt za bezpečné miesto. Naopak, neznáme prostredie ich môže stresovať viac než silná búrka alebo víchrica. Miláčikovia žijúci vonku by mali mať k dispozícii vhodný úkryt nepretržite, nielen pri extrémnych výkyvoch počasia.

Záver

Zmeny klímy a charakteru ročných období už nejaký čas prebiehajú. Na tom nič nezmeníme. Môžeme však zmeniť svoj prístup k nim. Spojme sily v boji proti dopadom klimatických zmien a pomôžme našim zvieratám prispôsobiť sa novým výzvam.

Celková pohoda našich domácich miláčikov sa v dôsledku globálneho otepľovania znižuje. Najlepšie naše zvieratá ochránime, keď budeme mať k dispozícii kvalitné informácie. Majitelia zvierat si musia byť vedomí rizík spojených so zmenami charakteru ročných období. Musia tiež vedieť, ako tieto hrozby eliminovať, a ak to už nie je možné, ako čo najviac zmierniť ich negatívne dôsledky.

Vplyv klimatických zmien na správanie našich zvierat našťastie možno obmedziť prostredníctvom jednoduchých úprav v ich dennom režime. Ak si nie ste istí, ako svojho miláčika chrániť pred rizikami spojenými so zmenami charakteru ročných období, poraďte sa s veterinárnym lekárom alebo odborníkom na správanie zvierat.

Newsletter

NOVINKY

Zaregistrujte sa na odber pravidelných tipov a postrehov našich odborníkov a spolu s nami chráňte budúcnosť!

Protect your pet

CHRÁŇTE SVOJICH DOMÁCICH MILÁČIKOV

Spýtajte sa miestneho veterinára, aké choroby môžu ohrozovať psa alebo mačku vo vašom okolí.