Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Intervet s.r.o. („Intervet“) spracúva osobné údaje podľa týchto zásad a v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679; „GDPR“) a v súlade s ďalšími vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve zn. pozd. předpisů).
Tieto zásady popisujú, ako spracúvame osobné údaje súvisiace s internetovými stránkami: Protect Our Future Too

Aké osobné údaje sa na stránke získavajú a na aké účely?
Od používateľa sa vyžaduje, aby poskytol meno, e-mailovú adresu a uviedol druh domáceho zvieraťa, aby mohol dostávať informácie o vplyve zmien ročných období na domáce zvieratá a ďalšie informácie týkajúce sa ich zdravia a starostlivosti o ne.
Meno sa používa na personalizáciu oslovenia v e-mailoch, e-mailová adresa sa používa na zasielanie e-mailov s informáciami, a informácia o druhu domáceho zvieraťa sa používa na zasielanie informácií o psoch alebo mačkách prípadne o oboch tak, aby boli tieto informácie pre používateľa relevantné.
Okrem toho sa vyžiadava informácia o PSČ, ak používateľ prostredníctvom aplikácie hľadá veterinára. V takom prípade sa PSČ posiela Intervet, aby našlo veterinára a používateľ je presmerovaný na ich stránky, kde si môže pozrieť zoznam veterinárov určených podľa poštového smerovacieho čísla.
PSČ sa vyžaduje aj v prehľadávači, kde sa využíva na určenie teploty a charakteristík počasia geolokalizáciou používateľa v konkrétnom čase. To umožňuje poskytnutie relevantných tipov, ako sa za daných podmienok starať o domáce zviera.

Cookies:Pre nastavenia cookies a ďalšie informácie právneho charakteru, prosím navštívte na webstránke sekciu cookies.

Ako sa spracúvajú vaše osobné údaje?
Údaje sa spracúvajú na pozadí stránky (pri použití funkcie na nájdenie veterinára & aplikácií vyhľadávača) a v systéme CRM (systém pre manažment vzťahov so zákazníkmi), aby bola používateľom, ktorí sa rozhodli prihlásiť k odberu informácií o vplyve zmien ročných období na domáce zvieratá a ďalších infomácií o zdraví a starostlivosti o ne, zasielaná určená komunikácia.
Intervet prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť osobné údaje tak, že prístup k nim majú len oprávnené osoby. Takisto máme implementované vnútorné predpisy pre bezpečné spracúvanie osobných údajov.
Dochádza k prenosu osobných údajov alebo ich poskytnutiu tretím stranám?
Nie. Osobné údaje používa len Intervet na vyššie uvedené účely.

Kde sa vaše osobné údaje spracúvajú?
Vaše údaje spracúvame na serveroch umiestnených v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore (EÚ/EHS). Okrem toho spracúvame osobné údaje v Spojených štátoch amerických, a preto je potrebné, aby sme vaše osobné údaje preniesli mimo EÚ/EHS. Úroveň ochrany osobných údajov v krajinách mimo EÚ/EHS môže byť nižšia než ochrana v rámci EHS. V takom prípade implementujeme vhodné opatrenia podľa GDPR, aby bola ochrana a bezpečnosť vašich osobných zachovaná.
Spoločnosti MSD dodržiavajú podmienky Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a Spojenými štátmi (tzv. EU-U.S. Privacy Shield) stanovené americkým ministerstvom obchodu (U.S. Department of Commerce), pokiaľ ide o získavanie, použitie a uchovávanie osobných údajov prenesených do Spojených štátov z EÚ. Spoločnosti MSD v Spojených štátoch prešli certifikáciou ministerstva obchodu, ktorá potvrdzuje, že MSD dodržiava princípy Štítu ochrany (Privacy Shield). Skupina MSD tiež prijala vnútropodnikové záväzné pravidlá schválené v Európskej únii.
Kontaktujte nás
Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, Intervet je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje na vyššie uvedené účely. Kontaktné údaje na naše prevádzky môžete nájsť na stránkach www.msd-animal-health.cz.
Ak máte nejaké otázky o tom, ako spracúvame osobné údaje, prosím kontaktujte náš tím, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov: Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail:
DPOCzech@merck.com.

Odkazy na ďalšie informácie právneho charakteru
Podmienky použitia
Zásady ochrany osobných údajov