FÖR VETERINÄRER

VÅR RÖST

Vi har tagit hjälp av 21 forskare för att beskriva hur ett varmare och mer skiftande klimat kan påverka hälsan hos våra sällskapsdjur. Deras expertis kommer resultera i ökad kunskap kring nya parasiter och betydelsen av stigande temperaturer.

VÅR RÖST

Vi har tagit hjälp av 21 forskare för att beskriva hur ett varmare och mer skiftande klimat kan påverka hälsan hos våra sällskapsdjur. Deras expertis kommer resultera i ökad kunskap kring nya parasiter och betydelsen av stigande temperaturer.

årstider som byter riskerar våra husdjur

HUVUDSAKLIGA RESULTAT

ONE HEALTH
PARASITER
BETEENDE
SJUKDOMAR

ONE HEALTH – Förekomsten av sjukdomar som kan spridas från djur till människor ökar.

PARASITER – Främmande arter av fästingar, loppor och myggor sprider sig allt längre norrut i världen.

BETEENDE – Vi kan förvänta oss förändringar i djurens avelsmönster. Ett varmare klimat kan t. ex. förlänga parningssäsongen hos vildkatter. Något som kan resultera i fler hemlösa katter.

SJUKDOMAR – Förekomsten av borrelios och andra vektorburna sjukdomar ökar.

MÖT FORSKARNA

#

SPRID BUDSKAPET

var deras röst

BLI DJURENS RÖST

Genom att delta i initiativet kan du göra något för våra djurs välmående och ge dem en röst i debatten kring hur ett förändrat klimat kan påverka dem.

var deras röst